Leonore Engelbrecht

Stemvorming & koorcoaching

Als zangpedagoge ben ik al zo’n 16 jaar verbonden aan het Randstedelijk Zanginstituut te Gouda waar ik op regelmatige basis cursussen Stemvorming voor beginners en gevorderden verzorg. Daarnaast worden er op verschillende niveau’s Koristenopleidingen gegeven waarbij ik de lessen stemvorming geef. Voor verdere informatie klik hier.

Stemvorming of koorcoaching bij koren of ensembles kan op verschillende manieren worden ingevuld.

Uiteraard wordt dit afgestemd op de wensen en verlangens van de dirigent en het koor.

Zo is het mogelijk om een workshop van een aantal uur te doen in een weekend, bijvoorbeeld als onderdeel van een repetitieweekend.

Maar ook bijvoorbeeld een aantal keer tijdens (een deel van) de repetitieavond.

Er kan met de hele groep gewerkt worden en in kleinere groepjes (bijvoorbeeld elke keer een andere stemgroep).

Sowieso worden de zangtechnische items geïntroduceerd (zie zangles: waar aan gewerkt wordt tijdens een zangles).

Maar ook specifieke thema’s (als adem, koorklank, uitspraak van bijvoorbeeld het Duits) kunnen een centrale rol innemen.