Leonore Engelbrecht

Zingen na Covid-19

Zing je sterk!

Sinds juni 2021 is Zing je sterk van start gegaan. Een onlineprogramma dat Covid-19-patiënten met langdurige restverschijnselen (Long Covid) helpt bij hun herstel door middel van adem-, zang- en ontspanningsoefeningen.

Zing je sterk is een initiatief van het ensemble Wishful Singing. Gedurende 6 weken wordt er met de deelnemers gewerkt in wekelijkse online groepssessies. Daarnaast krijgen de deelnemers filmpjes om zelf thuis mee te oefenen en is er een luisterlijst op Spotify.

Samen met Nicole Fiselier schreef Leonore de methode voor dit programma. En sinds het begin in juni heeft zij al zo’n 16 groepen deelnemers begeleid.