Leonore Engelbrecht

Zingen voor je Longen!

Aan de hand van zingen, ontspannings- en bewustzijnsoefeningen werk je aan het verbeteren van de ademcontrole, het verminderen van de kortademigheid en de daaruit voortkomende angst.

Voor wie?

Mensen met chronische longaandoeningen zoals COPD, longemfyseem, astma en /of longfibrose en mensen die revalideren van Long Covid. Ervaring met zingen is geen vereiste. De cursus is qua inspanning te vergelijken met een wandeling. Het is daarom belangrijk dat je deelneemt in samenspraak met je behandelaar.  

Waarom Zingen voor je Longen?

Uit onderzoek is gebleken dat zingen een goede ondersteunende rol kan hebben bij de revalidatie van mensen met (chronische) longziekten’. Zingen en de bijbehorende oefeningen hebben gelijkenissen met fysiotherapie technieken voor kortademigheid en voor het schoonmaken van de luchtwegen.

Singing for Lung Health wordt in Groot Brittannië al regelmatig ingezet ter ondersteuning van revalidatie van chronische longpatiënten. Zingen voor je Longen biedt het programma nu ook in Nederland aan.

Waar werk je aan?

Adempatroon/ adembeweging

Veel longpatiënten hebben last van benauwdheid en kortademigheid. Door een verscheidenheid aan ademhalingsoefeningen, fysieke en vocale oefeningen, ontspanningstechnieken en het zingen van passend repertoire worden je ademspieren versterkt. De ademhaling kan daardoor verdiepen en vertragen waardoor het gevoel van kortademigheid vermindert en je je meer ontspannen voelt. Zowel met zingen als met spreken kan je ervaren dat je stem hierdoor meer draagkracht krijgt.

Houding

Een goede fysieke houding heeft invloed op de manier van ademhalen. Het verbeteren van je houding helpt om efficiënter te gaan ademen. 

Vertrouwen in het lijf

Door de oefeningen die gedaan worden in de les krijgt je weer meer grip op je ademhaling. Dit gevoel zorgt ervoor, dat je weer vertrouwen krijgt in je lichaam. Gevoelens van angst kunnen hierdoor verminderen.

Verbondenheid en mentale boost

Door te zingen kunnen gevoelens van neerslachtigheid die veroorzaakt worden door het ziektebeeld even worden vergeten. Daarnaast kan samen zingen je een gevoel van verbondenheid geven en je stimuleren om (weer) actiever deel te nemen aan de samenleving. 

De cursus

De cursus Zingen voor je Longen wordt zowel individueel als in groepen gegeven. Je kan je inschrijven voor individuele lessen of groepslessen van 45 minuten. De groepsgrootte heeft een maximum van 10 personen. De cursus bestaat uit 12 lessen en kan vervolgens gecontinueerd worden.

Onderzoek en samenwerking

Singing for Lung Health is in Engeland een wijdverbreid ingezet middel ter ondersteuning van revalidatie. Er wordt samengewerkt met specialistische longverpleegkundigen, longfysiotherapeuten en longartsen. Inmiddels zijn er meer dan 100 Singing for Lung Health groepen in Engeland.

Leonore Engelbrecht, Leonie van Veen en Nicole Fiselier hebben Zingen voor je Longen opgezet in Nederland. Ze onderhouden internationaal contact en wisselen ervaringen uit met hun collega’s. Ook in Nederland zoeken zij de samenwerking op met longspecialisten, longverpleegkundigen, longfysiotherapeuten en longrevalidatiecentra. Daarnaast zijn zij geïnteresseerd in het meewerken aan aanvullend onderzoek. 

Meer informatie over Singing for Lung Health: Klik hier

Voor meer informatie:

Bekijk het artikel Singing for Lung Health—a systematic review of the literature and consensus statement (Nature, 2016):

https://www.nature.com/articles/npjpcrm201680

Meer informatie over de Engelse ‘Singing for Lung Health’ vind je op de website van het Britse Longfonds:

https://www.blf.org.uk/support-for-you/singing-for-lung-health

Of op de website van The Musical Breath:

http://www.themusicalbreath.com/singing-for-lung-health/